ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

en meer over Vrij van je geschil

VOOR EEN LICHT EN VRIJ LEVEN

MISSIE: ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HELPEN NAAR EEN LEVEN VRIJ VAN HUN GESCHIL

Vrij van je geschil is een advocatenkantoor (arbeidsrecht advocaat) en helpt mensen met een juridisch geschil om stappen te maken in dat geschil. Vrij van je geschil biedt met haar Vrij van je geschil-Programma een uniek programma, waarin bewustwording omtrent geschilbeslechting wordt gecreëerd en waarin je ondervindt wat je kunt doen om zelf op weg te gaan naar de oplossing van jouw geschil. Door kennis te delen en door te delen waar je tegenaan loopt als je een juridisch geschil hebt, ben je in staat om de macht over jouw geschil terug te nemen en jouw positie zelf te kunnen bepalen.


Vrij van je geschil is uniek in Nederland, omdat naast actieve rechtsbijstand als arbeidsrecht advocaat en advocaat civiel recht het unieke Vrij van je geschil-programma beschikbaar gemaakt wordt, zodat de noodzakelijke kennis wordt gedeeld.


 Na het volgen van het Vrij van je geschil-programma weet je zeer waarschijnlijk of je een zaak hebt of niet, ben je in staat deze te versterken of los te laten en heb je stappen gemaakt naar een oplossing van jouw geschil.


WAT DOET EEN ARBEIDSRECHT ADVOCAAT?

Ben je op zoek naar een arbeidsrecht advocaat, dan kunt je terecht bij Vrij van je geschil. Een arbeidsrecht advocaat is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Het lijkt misschien een open deur, maar dat is het niet altijd. Het ontslagrecht beslaat een zeer groot deel van het werk van een advocaat arbeidsrecht. Het vinden van een advocaat arbeidsrecht (doorgaans lid van de VAAN) is verstandig. De arbeidsrecht advocaat behandelt heel veel ontslagzaken en is dus erg ervaren op dit gebied. En dat is direct meetbaar in het resultaat. 


Een advocaat arbeidsrecht volgt de recente jurisprudentie op de voet.  Actuele kennis van het arbeidsrecht is belangrijk, want er treden vaak wijzigingen op in het arbeidsrecht. Dat zit hem in een wijziging van de arbeidsrechtelijke wetgeving, maar ook in de rechtspraak vindt ontwikkeling plaats.


De advocaat arbeidsrecht is als arbeidsrechtspecialist daarom bij uitstek geschikt om u te helpen bij uw ontslag. Door de ervaring kan de advocaat arbeidsrecht je het beste bij staan in jouw situatie. Jouw advocaat arbeidsrecht behaalt voor jou zo het maximale resultaat. De advocaat arbeidsrecht helpt je onder andere in de volgende situaties:


 • ontslag op staande voet
 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • hulp en advies bij arbeidsgeschillen
 • ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst / beëindigingsovereenkomst
 • ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • ontslag bij (vermeend) disfunctioneren
 • ontslag bij ziekte en burn-out
 • kantonrechtersprocedures
 • UWV procedures
 • geschillen over het concurrentiebeding, relatiebeding, nevenwerkzaamhedenbeding, etc.
 • loonvorderingen

Gwenda van den Hoven van Vrij van je geschil is geheel gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag. En dat al meer dan 15 jaar.

Vrij van je geschil werkt oplossingsgericht met het oog op het maximale resultaat voor jou!


Ben je werknemer of werkgever en wil je advies  of verdere hulp bij je arbeidszaak? Neem dan direct contact op met Vrij van je geschil. Dit zal je veelal geld opleveren of besparen.

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

VRIJ VAN JE GESCHIL IS JOUW GESPECIALISEERDE ADVOCAAT ARBEIDSRECHT IN OOSTERHOUT

Gwenda van den Hoven is al jarenlang gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Vrij van je geschil is gevestigd in Oosterhout, maar doordat er veel online wordt gewerkt kan Vrij van je geschil je door heel Nederland bijstaan. Als Arbeidsrecht Advocaat kun je Vrij van je geschil inschakelen voor de verschillende situaties.


Vrij van je geschil staat zowel werknemers als werkgevers bij. Met de expertise van Vrij van je geschil op het gebied van arbeidsrecht wordt ervoor gezorgd dat een eventueel arbeidsgeschil op oplossingsgerichte wijze behandeld wordt. De expertise van Vrij van je geschil op het gebied van arbeidsrecht Oosterhout is breed over het gehele arbeidsrecht gelegen en omvat verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan:  

 • Opstellen van een arbeidsovereenkomst 
 • Reorganisatie
 • Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst 
 • 2e spoor / re-integratie
 • Harmonisering arbeidsvoorwaarden

Vrij van je geschil helpt je niet alleen op het gebied van arbeidsrecht, maar op meer mogelijke rechtsgebieden. Zo is Vrij van je geschil ook werkzaam in het overig civiele recht (burenrecht, hippisch recht, contractenrecht, incasso geschillen, overeenkomstenrecht, etc.)


Heb je vragen over het arbeidsrecht of heb je zelf een arbeidsgeschil? Neem contact op met Vrij van je geschil.

WAAROM KIEZEN VOOR VRIJ VAN JE GESCHIL ALS JOUW ARBEIDSRECHT ADVOCAAT?

Vrij van je geschil helpt je om je te bevrijden van de last op de schouders vanwege een juridisch geschil. Vrij van je geschil helpt je door jarenlange ervaring met je te delen, om serieuze stappen in je geschil te zetten. Vrij van je geschil heeft de missie om mensen lichter en vrijer te laten leven door ze handvatten te geven, waardoor ze bewuster in hun juridische geschil gaan staan. Volg het Vrij van je geschil-programma en kom er achter wat je zelf kunt doen om jouw geschil op te lossen.


Het Vrij van je geschil-programma is uniek in Nederland in de geschilbeslechting. Ik geef je enorm veel knowhow die uitstekend van pas komt en je veel geld en nog veel belangrijker een hoop energie kan besparen.


Wil je liever actieve rechtsbijstand? Dat kan ook; zoek contact via de contactpagina en zie ook de informatie hierboven.

 • Doe zelf de kennis op die je nodig hebt om ook in de toekomst baat bij te hebben;
 • Druk de kosten van je advocaat, door zelf het nodige voorwerk te doen;
 • Neem de macht terug in jouw geschil doordat je bewust geworden bent van jouw positie;
 • Voorkom lange procedures die eigenlijk geen kans van slagen hebben;
 • Kies voor een andere aanpak die uitgaat van jouw eigen verantwoordelijkheid en bereik meer!

ARBEIDSRECHT ADVOCAAT

Ik ben Gwenda van den Hoven en startte in 2008 als advocaat en ben nu ruim vijftien jaar advocaat. Ik begon mijn carrière als advocaat arbeidsrecht en advocaat overig civiel recht in dienst bij een Brabants advocatenkantoor, waar ik enorm veel heb mogen leren. Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ik ben werkzaam op het gebied van het civiele recht in brede zin. Arbeidsrecht heeft een speciaal plekje in mijn hart, omdat het heel dankbaar werk is om mensen af te helpen van een geschil wat diep in grijpt in hun leven. Een ontslag is zo'n geschil. Ik ben gespecialiseerd middels de Grotius Arbeidsrecht en ik ben lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).


 Mijn praktijk  bestaat voor een groot gedeelte uit arbeidszaken en voor de rest uit andersoortige civiele zaken. Dat kunnen erfgrensgeschillen zijn, andere burenruzies, allerlei contractuele geschillen, noem maar op, mijn ervaring is hier breed.  Het gelukkigste word ik ervan om werknemers bij te staan in hun ontslagzaak. Het werk van de advocaat arbeidsrecht.


Na jarenlang de nodige kennis te hebben opgedaan heb ik Vrij van je geschil opgericht. Vanuit mijn missie om mensen te helpen bij het Vrij raken van hun geschil. Door als Arbeidsrecht Advocaat op te treden en mensen daarbij handvatten te bieden hoe om te gaan met de juridische geschillen in hun leven en daarin stappen te maken of ze zelfs op te lossen. De oprichting van Vrij van je geschil komt voort uit de wens om bewustwording te creëren bij mensen over geschilbeslechting.  Ik wil graag bewustwording creëren voor de plaats die geschillen in mensenlevens innemen, wat veel te vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Door de andere insteek die ik heb, heb ik al veel zaken tot een succesvol einde gebracht.

 

Ik schreef de Vrij van je geschil-arbeidsrechtgids voor werknemers en ontwikkelde het in Nederland unieke Vrij van je geschil-programma, waarin je in zeven Modules stappen in je geschil kunt maken. Als Arbeidsrecht Advocaat vind ik het van belang om echt bij te dragen aan het oplossen van geschillen. Ik ben blij als een geschil het einde heeft wat de cliënt de meeste bevrijding biedt!

Gwenda van den Hoven

Gwenda van den Hoven heeft zich op het hoofdrechtsgebied arbeidsrecht in het rechtsgebiedenregister van de  Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Op grond van deze registratie is zij als arbeidsrecht advocaat verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast is Vrij van je geschil werkzaam op het gebied van het algemeen civiele recht.

Advocaat arbeidsrecht

      Gwenda van den Hoven is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). De VAAN verplicht jaarlijks 16 opleidingspunten te behalen op het gebied van het arbeidsrecht. Zo ben je verzekerd van een gespecialiseerde Arbeidsrecht Advocaat voor jouw arbeidsrechtelijke geschil.

VAAN

Het voordeel is dat je bij het onderbrengen van je arbeidszaak bij een Arbeidsrecht Advocaat die VAAN lid is, verzekerd bent van kundige rechtsbijstand op gebied van het arbeidsrecht. Aan het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde van Advocaten kun je zien dat er wordt voldaan aan de eisen die de Orde van Advocaten stelt aan een Arbeidsrecht Advocaat.


Advocaat arbeidsrecht

Vrij van je geschil werkt ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand.


Raad voor Rechtsbijstand